En tjänst från Delegationen mot segregation

Gå till Segregationsbarometern

Ojämlikhetsindex och områdestyper

I den interaktiva kartan kan du utforska två centrala mått: ojämlikhetsindex och områdestyper för Sveriges län, kommuner och RegSO:n. Du kan bland annat zooma in på områden och se utveckling över tid genom att dra i tidsreglaget.

Bild på stapeldiagram Statistiklabbet

Sök, analysera och visualisera data i Delmos statistiklabb

Välj ditt eget analysunderlag utifrån 19 indikatorer med tillhörande bakgrundsvariabler och geografiska skärningar.