En tjänst från Delegationen mot segregation

Gå till Segregationsbarometern
Start / Artiklar / Segregationsanalyser i kommuner – vad, hur och varför?
Nyhet

Segregationsanalyser i kommuner – vad, hur och varför?

Nu publiceras Segregationsanalyser i kommuner – vad, hur och varför som är en sammanfattande artikel om kommuners lärdomar och bygger på intervjuer. Frågor om vad en segregationsanalys är, hur man går tillväga och vilka värden den kan skapa besvaras, och det finns en lista med kommunernas 15 bästa tips.
Grönt hus och i bakgrunden syns höghus.

Kunskap om platsen avgörande 

Att utgå från en egen segregationsanalys i arbetet mot segregation är en avgörande framgångsfaktor, menar många som arbetat med frågorna på kommunal nivå. Eftersom alla kommuner och bostadsområden är unika, även om många utmaningar kan vara desamma, är det viktigt att utgå från den kunskap om platsen som finns tillgänglig.  

–  Genom att ta fram fakta om de lokala socioekonomiska förutsättningarna och analysera dem kan man skapa samsyn mellan olika aktörer och planera mer träffsäkra insatser, säger Anders Kessling, direktör för Delegationen mot segregation (Delmos). En djupare förståelse blir också möjlig. Och det i sig kan ha många positiva följder i kommunernas fortsatta arbete mot segregation, visar artikeln. 

Segregationsbarometern ett värdefullt verktyg 

Delmos har haft i uppdrag att främja samverkan och ta fram kunskap och verktyg som är användbara i planering och uppföljning av insatser mot segregation. Lanseringen av Segregationsbarometern hösten 2021 innebar att fakta och kunskap om segregation lokalt, regionalt och nationellt blev tillgängliga för alla aktörer. Eftersom Segregationsbarometern är ett öppet webbaserat statistikverktyg kan alla kommuner ta fram fakta om lokala förutsättningar och utifrån det göra en egen segregationsanalys.  

–   Det är positivt att så många kommuner har haft nytta av Segregationsbarometern när de gjort sina analyser. Nu tittar vi på förutsättningarna för att Boverket ska kunna ta över ansvaret för den, säger Anders Kessling. 

I maj 2022 hade ungefär 70 kommuner gjort någon form av segregationsanalys med stöd från Delmos. Ett syfte med artikeln är att tillvarata erfarenheter som har gjorts. Här finns alltså mycket att hämta för de kommuner som ännu inte har tagit fram egna analyser likaväl som för de som vill utveckla sitt arbete. 

Om artikeln i korthet 

I den sammanfattande artikeln Segregationsanalyser i kommuner – vad, hur och varför, som främst är riktad till kommuner, diskuteras vad en segregationsanalys är, hur man kan göra och varför man bör göra en egen segregationsanalys. Artikeln bygger på intervjuer med kommunanställda, projektledare, konsulter och forskare med erfarenhet av egna analyser. Kommunernas bästa tips och råd samlas i 15 punkter.

Läs artikeln: Segregationsanalyser i kommuner – vad, hur och varför?

2022-09-26

Dela den här artikeln