En tjänst från Delegationen mot segregation

Gå till Segregationsbarometern
Start / Artiklar / Ny funktion i Segregationsbarometern – områdesstatistik
Nyhet

Ny funktion i Segregationsbarometern – områdesstatistik

I Segregationsbarometern finns en ny funktion, områdesstatistik, som hjälper till med fakta om platsens betydelse. Områdesstatistik gör det lätt att få fram fakta, jämföra och undersöka olika områdestyper. Funktionen gör det lättare att få en överblick på läget på nationell nivå.

Med den nya funktionen områdesstatistik är det nu möjligt att överblicka hur områdestyperna är fördelade runtom i Sverige. Du kan även göra jämförelser mellan områdestypernas utveckling och förutsättningar.

Områdestyperna underlättar offentliga aktörers utformning av insatser

Fokus på plats med hjälp av statistik ger en ny infallsvinkel i analyser. Många aktörer har god kunskap om befolkningen på individnivå sett till exempelvis bostadssituation, sysselsättning, trygghet eller utbildningsnivå. Men att koppla ihop befintlig kunskapsbas om förhållanden på individnivå med fakta om platsers olika förutsättning, med hjälp av områdestyp, är ett nytt grepp.

Genom att använda områdestyper som verktyg kan fler aktörer utforma mer träffsäkra insatser som berör segregation inom sina respektive ansvarsområden.

Områdesstatistik underlättar jämförelser på nationell nivå

Syftet med funktionen är att förstärka olika aktörers möjligheter att få fram kunskap om hur den socioekonomiska situationen är på olika platser där människor bor, lever eller växer upp. Funktionen gör det lättare att undersöka den nationella nivån, exempelvis hur arbetslösheten ser ut och har utvecklats i olika områdestyper nationellt.

Med hjälp av områdesstatistik kan du enkelt undersöka och jämföra läget i olika områdestyper runtom i landet och mellan områdestyperna. Du kan exempelvis titta närmare på hur stor andel barn som lever i barnfattigdom i de olika områdestyperna eller om genomströmningstakten i gymnasiet ser olika ut beroende på områdestyp.

Statistiken utgår från 19 indikatorer samt ett par bakgrundsvariabler. Funktionen är uppbyggd runt måttet områdestyper, som tagits fram av SCB och Delmos. Måttet är sedan tidigare en central del i Segregationsbarometern. Indelningen finns framtagen för perioden 2011–2020 och uppdateras årligen av SCB.

Läs artikeln Områdestyper stärker offentliga aktörers förutsättningar att nå sina mål

2022-06-15

Dela den här artikeln