En tjänst från Delegationen mot segregation

Gå till Segregationsbarometern

Segregationen påverkar alla i samhället, men på olika sätt. Därför behöver vi kunskap om hur segregationen ser ut i Sverige och hur den utvecklas. Med den kunskapen blir det också lättare att påverka segregationen och vända en negativ utveckling.

Interaktiv karta

Det finns en interaktiv karta i Segregationsbarometern. Där kan du utforska ojämlikhetsindex och områdestyper för Sveriges län, kommuner och RegSO:n. Du kan bland annat zooma in på områden och se utveckling över tid.

Ny rapport

Segregationen i Sverige har ökat

Delmos årsrapport 2021 visar att segregationen i Sverige har ökat kraftigt sedan 1990-talet. Höginkomsttagare och låginkomsttagare är de som lever mest segregerat. Dessutom visar rapporten på att segregation inte är ett storstadsfenomen. Mer än hälften av Sveriges kommuner har exempelvis områden med socioekonomiska utmaningar. Det här är några av de aspekter som du kan få fördjupad kunskap i när du använder Segregationsbarometern.

Två centrala mått

Mått visar segregationens grad och uttryck

Det finns två centrala mått i Segregationsbarometern. Måttet områdestyper ger en indikation på några av segregationens uttryck. I Segregationsbarometern finns det totalt fem områdestyper som beskriver under vilka socioekonomiska förutsättningar invånarna i olika områden lever. Det andra måttet i Segregationsbarometern är ett ojämlikhetsindex. Detta index beskriver graden av segregation i en kommun eller i ett län.

Guide

Kom igång med Segregationsbarometern

Vad finns det för verktyg i Segregationsbarometern? Var ska jag börja titta? Vilka reflektionsfrågor är viktiga när jag ska analysera materialet? Delmos har samlat några tips för hur du kommer igång med att söka statistik och analysera segregationens utveckling utifrån olika syften och förutsättningar.

Bild på stapeldiagram Statistiklabbet

Sök, analysera och visualisera data i Delmos statistiklabb

Välj ditt eget analysunderlag utifrån 19 indikatorer med tillhörande bakgrundsvariabler och geografiska skärningar.

Vanliga frågor om segregation

Vad är segregation?

Segregation handlar om att människor lever och verkar separerade från varandra. Den uppstår alltså i relationen mellan minst två olika platser och grupper. Uppdelningen av individer kan ske utifrån socioekonomisk status, etnicitet eller demografi. Segregationsbarometern utgår från den socioekonomiska boendesegregationen. Segregation är relationell och utvecklas över tid. Den går därför också att påverka.

Är du journalist och vill veta mer?

Journalister kan kontakta Delegationen mot segregations presstjänst för att ställa frågor om Segregationsbarometern. Via presstjänsten kan journalister även få kontakt med rätt person att intervjua om Segregationsbarometern.

 

Mejla oss på: press@delmos.se

 

Pressrum på Delmos.se