En tjänst från Delegationen mot segregation

Gå till Segregationsbarometern

Delegationen mot segregation har tagit fram en användarhandbok för Segregationsbarometern.

I Användarhandboken hittar du mer information om att mäta segregation. Där finner du även information om de olika måtten för att mäta och följa utvecklingen, och om hur måtten ska användas och analyseras. Användarhandboken är även en bra utgångspunkt för dig som vill komma i gång med att mäta och analysera segregation.

Du kan ladda ner Användarhandboken för Segregationsbarometern, samt dess bilagor, som pdf.

Ladda ner Bilaga 3 Teknisk beskrivning av statistiken.

Ladda ner Bilaga 5 Teknisk beskrivning av ojämlikhetsindex.