En tjänst från Delegationen mot segregation

Gå till Segregationsbarometern

Hur ser segregationen ut i Sverige?

Segregation handlar om att människor lever och verkar separerade från varandra. Den uppstår alltså i relationen mellan minst två olika platser och grupper. Det kallas för segregationen är relationell. Därför är det också viktigt att skaffa sig mer kunskap om hur segregationen i Sverige ser ut, hur det skiljer sig åt mellan olika områden, och hur segregationen utvecklas för olika kommuner och län. Med sådan kunskap blir det också lättare att påverka segregationen och vända en negativ utveckling.

Ett helt nytt verktyg

Att mäta och följa segregation

Det är komplext att mäta och analysera segregation. Läs mer om hur Segregationsbarometern är uppbyggd och vilka analyser som du kan göra i systemet.

Guide

Så kommer du igång med Segregationsbarometern

Delmos har samlat några tips för hur du kommer igång med att söka statistik och analysera segregationens utveckling utifrån olika syften och förutsättningar.

Bild på stapeldiagram Statistiklabbet

Sök, analysera och visualisera data i Delmos statistiklabb

Välj ditt eget analysunderlag utifrån 19 indikatorer med tillhörande bakgrundsvariabler och geografiska skärningar.

Bild på stapeldiagram Områdesstatistik – ny funktion

Undersök läget på nationell nivå med hjälp av områdesstatistik

Jämför områden på nationell nivå med hjälp av områdesstatistiken utifrån de fem områdestyperna, och undersök exempelvis områdestypernas utbredning och utveckling sedan 2011.

Bild på karta Hitta statistik utifrån geografi

Hur ser det ut i din kommun eller ditt län?

Välj din kommun eller ditt län. Du kan söka i fältet här nedanför eller välja direkt från listan.